QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

    15/01/2015

  • Ngày 06/01/2015 : Thành lập Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La theo Quyết định của Sở kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Sơn La mã số doanh nghiệp 5500512492 với số vốn ban đầu là 4.500.000.000 đồng ( Bốn tỷ năm trăm triệu đồng).

 

  •  Ngày 30/06/2015 : Công ty đã tiến hành tăng vốn lên 12.000.000.000 đồng ( Mười hai tỷ đồng).

 

  • Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản (sắn, ngô...), có trụ sở chính và hệ thống nhà máy đặt tại Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam. Sản phẩm chính của Công ty là: tinh bột sắn (khoai mì), ngô sấy, bã sắn…được sản xuất trên hệ thống nhà máy và dây chuyền chế biến hiện đại, công năng sử dụng phù hợp với điều kiện của vùng cho sản phẩm đạt chất lượng cao và hiệu quả. Nhà máy và xưởng sản xuất được đặt gần vùng nguyên liệu đảm bảo cung cấp kịp thời cho hoạt động sản xuất, giảm giá thành của sản phẩm đồng thời cung cấp việc làm cho lao động địa phương thúc đấy phát triển kinh tế của vùng.

 

  • Ngày 14/01/2016 : Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ lên 84.000.000.000 đồng ( Tám mươi bốn tỷ đồng), cùng với đó Công ty đã đầu tư thêm hệ thống dây truyền, máy móc và liên kết với Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Vật tư nông nghiệp Hồng Hà bàng việc sở hữu 46,67% (giá trị: 14.000.000.000 đồng) nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động thu mua nguyên liệu đầu vào của Công ty.

 

  • Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La được thành lập với chiến lược phát triển của ban lãnh đạo là tập trung vào thị trường thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, sau thời gian hoạt động, Công ty đã được nhiều bạn hàng biết đến và nhận được những phản hổi tích cực.

 

  • Để đẩy mạnh cơ hội hợp tác với các đối tác Công ty đã định hướng cần đại chúng hoá nhằm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, việc nắm bắt được nhu cầu về sản phẩm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của thị trường ngày càng gia tăng. Ngày 01/11/2016 Công ty đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông với chủ trương tăng vốn điều lệ lên 126.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng), nhằm mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, kỳ vọng sẽ trở thành Công ty về chế biến nông sản lớn nhất Sơn La nói riêng và miền núi phía Bắc nói chung.

 

  • Ngày 27/12/2017 : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Quyết định số 8628/UBCK-GSĐC về việc Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La trở thành Công ty Đại chúng.