Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi

    28/10/2014

Tầm nhìn

•Từng bước xây dựng HỒNG HÀ  trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nông sản thực phẩm trong 20 năm tới.

Sứ mệnh

HỒNG HÀ cam kết:

• Gia tăng giá trị cho các đối tác và các khách hàng.
• Nâng cao đời sống của các thành viên trong Công ty gắn liền với việc nâng cao giá trị dài hạn của Doanh nghiệp.
• Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để làm ra các sản phẩm với chất lượng hoàn hảo và giá cả phải chăng
• Đảm bảo môi trường sinh thái.

Giá trị cốt lõi

• Phát huy tính tuân thủ
• Trách nhiệm của chúng ta là làm tốt hơn những gì pháp luật quy định và được cộng đồng công nhận.
Trung thực: Trung thực để nâng cao uy tín và niềm tin của khách hàng, được đồng nghiệp tôn trọng, thương yêu và hợp tác chặt chẽ.
Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau: Mọi người trong Công ty sống hòa thuận, vượt qua mọi khó khăn thách thức nhằm đạt được các mục tiêu của Công ty.
• Năng động, sáng tạo
• Hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc
 
 
 
Tags: