Thông báo họp ĐHĐCĐ Thường niên 2018

    28/05/2018

Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La xin gửi đến Quý cơ quan lời chào trân trọng. Chúng tôi xin thông báo đến Quý cơ quan thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La như sau:

Thời gian: 8h00 Thứ Năm ngày 14 tháng 06 năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 20 – Tòa nhà Vườn Đào, ngõ 689 đường lạc Long Quân, phường Phú Thượng quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La đã chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vào ngày 22/05/2018. Chúng tôi đã thực hiện công bố thông tin mời họp ĐHĐCĐ thường niên trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La tại website: www.honghagroup.com.vn vào ngày 04/06/2018. Toàn bộ tài liệu liên quan đến chương trình họp ĐHĐCĐ được đăng tải đầy đủ tại website: www.honghagroup.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông/Thông báo).

Chúng tôi xin thông báo đến Quý cơ quan để thực hiện công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La lên cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng cảm ơn!

Chi tiết vui lòng xem <tại đây>

 

Ngày đăng: 28/05/2018           Người đăng: Nguyễn Tiến Nam

Tin tức mới Xem tất cả